Dåb

Dåb1

Det danske ord for dåb betegner den handling der sker i kirken, når et mennesker lader sig døbe. Det siger ikke noget umiddelbart om selve dåbsformen.
Det er ikke tilfældet med det grønlandske "kuissineq" der betyder "overstænkelse". Hermed er der allerede i oversættelsen af de ny testamentlige skrifter sket en FORTOLKNING.

I Inuunerup Nutaap Oqaluffia praktiseres "troendes dåb" eller "dåb ved neddykkelse". Dåben finder sted når en person er kommet til en personlig tro på Jesus Kristus og har modtaget ham som sin frelser.

Du kan læse mere om vor dåbspraksis i folderen der er link til her: FOLDER OM DÅB

Klik på dette link dåbfællesdklogo_dk (hæfte til download til brug ved nye medlemmer)