Læs Bibelen

Her finder du link til at læse biblen ON-LINE

Citat fra 2. Timoteusbrev 3,14-17 (bibelen på hverdagsdansk)

Du skal derimod holde fast ved det, du har lært og har sat din lid til.Du kender jo dem, der har undervist dig.Desuden er du fra din tidligste barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjalp dig til at forstå, at frelsen modtages ved tro på JESUS KRISTUS. Hele SKRIFTEN er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, så enhver der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. 

Klik: Her kan du læse den danske bibel

Billede fjernet.