Organisation

INO LogoInuunerup Nutaap Oqaluffia er navnet på den grønlandske frikirke.
Kirkerne er organiseret under et fælles navn og et sæt vedtægter som
du kan finde link til her på siden.
INO menighederne er selvstændige menigheder med egen økonomi og ledelse.

INO er dog samlet om et fælles trosgrundlag og vedtægter, som bl.a. betyder
at der afholdes én årlig konference samt én årlig ledersamling.