Vielser

INO - Inuunerup Nutaap Oqaluffia i Grønland har som anerkendt trossamfund vielseret.
Det betyder at præsterne (ældste eller andre der tjener i kirken) i de enkelte menigheder kan tildeles
enkeltstående vielsesbemyndigelse.
Nogle præster har en "stående" vielsesbemyndigelse, og kan forrette vielser for medlemmer overalt i Grønland.

I INO er et ægteskab entydigt et forhold mellem mand og kvinde som det fremgår af bibelen.

"Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød." (1 Mos 2,24)

appaleq og elise