Velkommen inden for i kirken

Når man kommer ind i kirkerummet, ser man en mødesal med plads til 150 personer. Et lyst, venligt og moderne kirkerum.
Der er forskellig teknik som hjælper, fx. tydelige sange og informationer på en storskærm, velfungrende lyd anlæg samt anlæg
for simultantolkning. Kirkerummet bærer præg af at der er meget sang og musik i menigheden.

Gudstjenesterne foregår ofte på grønlandsk med simultantolkning til dansk og engelsk.
Når mødeledelse eller prædiken er på dansk, så tolkes der direkte til grønlandsk og simultant til engelsk.

 

Kirkesalen ved GudstjenesteGudstjeneste ved indvielsen 2006Arild Måsø